MAKSUT


Turku Aikikain maksut koostuvat jä­sen­mak­sus­ta ja har­joit­te­lu­mak­sus­ta. Lisäksi aikidon har­joit­te­li­joi­den tulee hankkia Suomen Ai­ki­do­lii­ton ai­ki­do­li­sens­si, joka sisältää la­ji­va­kuu­tuk­sen. Kaikki maksut on mah­dol­lis­ta hoitaa Suo­mis­port-pal­ve­lus­sa.


JÄ­SEN­MAK­SU 10 €


Jä­sen­mak­su maksetaan kerran vuodessa har­joi­tus­mak­su­jen lisäksi. Pe­rus­kurs­si­mak­suun sisältyy kyseisen vuoden jä­sen­mak­sun.


HAR­JOIT­TE­LU­MAK­SUT


Kausi­mak­sut


Kausi­mak­sut maksetaan ensi sijassa Suo­mis­port-pal­ve­lus­sa. Myönnämme har­joi­tus­mak­suis­ta 50 %:n alen­nuk­sen seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa. Alen­nus­mak­su­jen mak­sa­mi­ses­ta Suo­mis­port-pal­ve­lus­sa ole yh­tey­des­sä info@tur­kuai­ki­kai.fi.

  • opis­ke­li­ja (ei koske alle 18-vuotiaita)
  • työtön (ei koske alle 18-vuotiaita)
  • elä­ke­läi­nen (ei koske alle 18-vuotiaita)
  • samassa perheessä yksi nor­maa­li­mak­sun maksanut har­joit­te­li­ja

Turku


Aikido ja iaido Turku aikuiset 12 kk: 360 € (alen­nus­hin­ta 180 €)

Aikido ja iaido Turku 7–17-vuotiaat 6 kk, kevät-/syyskausi: 120 € (alen­nus­hin­ta 60 €)

Aikido ja iaido pe­rus­kurs­si: 130 € (alen­nus­hin­ta 65 €)

Kun­toai­ki­do 12 kk: 240 € (alen­nus­hin­ta 120 €)


Ke­miön­saa­ri


Aikido Ke­miön­saa­ri aikuiset 5 kk, kevät-/syyskausi: 120 € (alen­nus­hin­ta 60 €)

Aikido Ke­miön­saa­ri 7–17-vuotiaat 5 kk, kevät-/syyskausi: 120 € (alen­nus­hin­ta 60 €)


Kaarina


Katori Shinto ryu 12 kk: 300 € (alen­nus­hin­ta 150 €)

Katori Shinto ryu 12 kk (har­joit­te­lee muulla paik­ka­kun­nal­la): 180 € (alen­nus­hin­ta 90 €)


Kuu­kausi­mak­sut


Kuu­kausi­mak­sut maksetaan tois­tai­sek­si ti­li­siir­to­na, ar­vo­kor­til­la tai seuran toi­mis­tol­la. Kuu­kausi­mak­suis­ta ei myönnetä alennusta.


35 €/kk Aikido ja iaido aikuiset Turku

25 €/kk Aikido Ke­miön­saa­ri, aikido ja iaido 7-17-vuotiaat Turku, Katori shinto ryu

15 €/kk Katori shinto ryu (har­joit­te­lee muulla paik­ka­kun­nal­la)


10-kortti


10-kortti maksetaan tois­tai­sek­si ti­li­siir­to­na, ar­vo­kor­til­la tai seuran toi­mis­tos­sa. 10-korttia voi käyttää har­joi­tus­mak­su­na aikuisten aikidossa, iaidossa, kah­va­kuu­las­sa tai kun­toai­ki­dos­sa. Kah­va­kuu­las­sa kaikki maksut ai­noas­taan 10-kortilla.


60 € seuran jäsenet

80 € muut


AI­KI­DO­LI­SENS­SI


90 € (yli 18-vuotiaat)

40 € (alle 18-vuotiaat)


Ilmainen tutus­tu­mis­li­sens­si yli 18-vuo­tiail­le.


Li­sä­tie­dot Suomen Ai­ki­do­lii­tos­ta: https://www.ai­ki­do­liit­to.fi/liitto/lisenssi/.


MUUT MAKSUT


5 € Ju­nio­rei­den kyu-gra­duoin­nin vyö­koe­mak­su

15 € Aikuisten gra­duoin­nin vyö­koe­mak­su

10 € Aikido-passi 


MAK­SU­TA­VAT


Suo­mis­port


Jäsen- ja kausi­mak­sut maksetaan ensi sijassa Suo­mis­por­tin kautta, jossa ne ovat näkyvissä kussakin jä­sen­ryh­mäs­sä­si. Suo­mis­port­tia voi käyttää se­lai­mes­ta ja kän­nyk­kä­appli­kaa­tiol­la (android ja apple). Suo­mis­por­tis­sa on käytössä ko­ti­mais­ten pankkien ti­li­siir­rot, kort­ti­mak­sut (Visa, Visa Electron, Mas­terCard), MobilePay ja Pivo.


Mikäli et ole vielä liittynyt Suo­mis­port-palveluun, niin toimi seu­raa­vas­ti:

  1. Luo itsellesi Suo­mis­port-tili. Lasten huoltajat pe­rus­ta­vat oman tili ja va­lit­se­vat valikosta ”lisää huol­let­ta­va” ja liittävät lapsensa.
  2. Kun Suo­mis­port-tili on luotu, niin lähetä Turku Aikikain jä­se­nyys­pyyn­tö.
  3. Lisäksi liity har­joi­tus­ryh­mää­si tai -ryhmiisi:

Mikäli et voi jostain syystä ottaa Suo­mis­port-palvelua käyttöösi, niin ota yhteyttä: info@tur­kuai­kai­kai.fi.


Muut mak­su­ta­vat


Liity edellä olevien ohjeiden mu­kai­ses­ti seuran jäseneksi ja har­joi­tus­ryh­mää­si Suo­mis­port-pal­ve­lus­sa, sillä Suo­mis­port toimii myös jä­sen­re­kis­te­ri­näm­me. Maksujen osalta käytä jotain seu­raa­vis­ta mak­su­ta­vois­ta:


Ti­li­siir­to: FI16 5710 7020 0123 86

Maksa jäsen- ja har­joi­tus­mak­susi ja laita viit­teek­si nimesi, har­joi­tus­ryh­mä­si, maksun kesto ja mah­dol­li­nen alen­nus­pe­rus­ta (vain kausi­mak­sut).


Ar­vo­kor­tit: Eazybreak, Edenred, ePassi, Smartum

Etsi pal­ve­lus­ta Turku Aikikai ja maksa jäsen- ja har­joi­tus­mak­susi ja ilmoita seuraavat tiedot säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen info@tur­kuai­ki­kai.fi: nimi, har­joi­tus­ryh­mä tai -ryhmät, maksettu summa, mah­dol­li­sen alen­nuk­sen peruste, päi­vä­mää­rä. Kaikki ar­vo­kor­tit ottavat noin 4 % komission maksusta, josta emme tois­tai­sek­si veloita erikseen. Mikäli maksat vain osan maksusta ar­vo­kor­til­la, niin loput voi hoitaa ti­li­siir­to­na.


Kort­ti­mak­su seuran toi­mis­tos­sa

Hy­väk­sym­me poik­keus­ta­pauk­sis­sa kort­ti­mak­su­ja har­joi­tus­ten yh­tey­des­sä. Seuralla ei ole käytössä kä­teis­kas­saa.


Mikäli sinulla on ky­sy­myk­siä maksuihin liittyen tai havaitset maksuissa ongelmia, niin ota yhteyttä: info@tur­kuai­ki­kai.fi.


1645001880326_IMG_1263-me.jpg

Yh­teys­tie­dot / Contact

Turku Aikikai ry 

Linnankatu 61

20100 Turku

Finland


Tiedustelut / Information:

+358 40 592 4202

info@turkuaikikai.fi


Tietosuojaseloste